Biedrība „VITA” pulcējas katra mēneša
trešajā trešdienā plkst.14.00 ( izņemot vasaru)
Latvijas Onkoloģijas Centra (LOC)
lielajā konferenču zālē (blakus slimnīcai "Gaiļezers")
Hipokrāta ielā 4

Papildu informāciju var iegūt arī Latvijas Onkoloģijas Centra 5. nodaļā
pie Dr. Sarmītes Baltkājes


vai jautāt biedrības vadītājai Irīnai Janumai
mob. tel. 29462810, māj. tel.7248600

Sludinājumus par nākamo sapulci meklējiet arī avīzē „Diena”
mēneša otrajā sestdienā veselībai veltītās lappusēs