Biedrība “Vita” vēsture

1993. gada oktobrī Latvijā tika nodibināta pirmā onkoloģijas pacientu nevalstiskā organizācija Latvijas sieviešu volontieru biedrība “ VITA”, kurā apvienojās krūts vēža pacientes. Tas notika Latvijas onkoloģijas centrā (LOC) – Rīgā, Hipokrāta ielā 4. Iniciatīva dibināt biedrību nāca no ķirurģes – onkoloģes Dr. Sarmītes Baltkājes, Trīs Zvaigžņu Ordeņa kavalieres, ilggadīgās LOC 5. krūts vēža nodaļas vadītājas.

Kopš tā laika par nemainīgu biedrības tradīciju kļuva ikmēneša pacienšu sapulces ar izglītojošām lekcijām, kas līdz pandēmijas ierobežojumiem notika regulāri vienmēr mēneša trešajā trešdienā, plkst. 14:00 LOC lielajā konferenču zālē! Pateicoties lektoriem- augsti izglītotiem medicīnas speciālistiem šīs bezmaksas lekcijas parasti izvērtās par uzticīgām sarunām, aktīvām diskusijām par dažādām aktuālajām krūts vēža tēmām. Biedrības “VITA” organizētās sapulces apmeklēja gan Onkocentra pacienti, gan jau izveseļojušās sievietes, kas speciāli atbrauca, lai paklausītos visjaunāko informāciju par krūts vezi.

Kopš 2010. gada katru gadu pavasarī biedrība sadarbībā ar Latvijas basketbola federāciju un Latvijas basketbola sieviešu izlases komandu organizēja labdarības basketbola “Rozā lentītes” maču. Pirms tā Latvijas basketbola izlases komandas sportistes kopā ar krūts veža pacienšu biedrību dalībniecēm devās “ Rozā lentītes” tradiconālajā gajienā no Brīvības pieminekļa uz sporta Arēnu Rīga.

Katru gadu oktobrī biedrības “VITA” dalībnieces kopā ar vēstnesēm no visas Latvijas piedalās starptautiskajam krūts veselības mēnesim veltītās apmācībās ar devīzi “Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!”.

2019. gada 4. oktobrī biedrība “VITA” organizēja pirmo vislatvijas onkoloģijas pacientu Forumu, sapulcinot tajā ap 170 dalībniekiem, kuri plaši pārstāvēja kā onkoloģijas nozari, tā arī valsts, politiskās un sabiedrīskās organizācijas. Pirmo vēža pacientu Onkoforumu klātienē apsveica Valsts prezidenta kundze Andra Levite.

Pateicoties neatlaidīgajai biedrības “VITA” rīcībai Latvijā bija uzsāktas divas valsts finansētas programmas – krūts protēžu kompensācija vēža pacientēm pēc krūts mastektomījas (uzsākta 90.-jos gados) un krūts rekonstrukcijas operāciju finansējums.Valsts apmaksātas krūts rekonstrukcuijas vēža pacientēm sākotnēji notika no 2007.- 2009.gadam. Tad ekonomiskās krīzes dēļ sekoja 12 gadu ilgs pārtraukums. Un šo operāciju finansējums atsāktas tikai pēc ilgām biedrības “ VITA” un plastisko un krūts ķirurgu aktivitātēm ar 2022.gada 1. janvārī. Ievērojamu atbalstu minētās programmas atjaunošanai sniedza arī 13. Saeimas deputātu jaunizveidotā Onkoloģijas pacientu atbalsta grupa deputātes Evitas Zālītes – Grosas vadībā. 2017.gadā krūts vežā pacientu atbalsta biedrība “VITA” kopā ar vēl sešām citu vēža veidu pacientu organizācijām kļuva par “Onkoloģijas organizāciju apvienības ONKOALIANSE” dibinātāju. 2020. gadā ONKOALIANSES dalībnieki tika uzņemti Valsts prezidenta pilī oficiālāja vizītē pēc Valsts prezidenta kancelejas uzaicinājuma. 2021. gadā ONKOALIANSE ieguva arī juridiskās personas statusu, kas veicināja gan pacientu tiesību aizstāvību, gan onkoloģīsko pacientu organizāciju sadarbību ar Latvijas valsts iestādēm un starptautiskām organizācijām. 2022.gada 18.-19. martā Rīgā ONKOALIANSE organizēja pirmo Eiropas Onkoloģijas Pacientu kongresu, kurā klātienē reģistrējās 315 , bet tieššaistē skatījās 149 448 dalībnieki no 20 Eiropas Savienības dalībvalstīm. No visiem 37 kongresa runātājiem vairāk kā puse – 23 lektori uzstājās klātienē. Eiropas Onkoloģijas Pacinetu kongresā piedalījās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas veselības ministri.

Gatavojoties savai 30. gadadienai, biedrība “VITA” uzsākusi priekšdarbus, lai izglītojošais darbs varētu turpināties elektroniskajā formātā tiešsaistē visā Latvijā.